Serdecznie witam na stronie EKOREBEL.PL

Profesjonalnie zajmujemy się sporządzaniem Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków, popularnie zwanych świadectwami energetycznymi lub certyfikatami energetycznymi, przy użyciu najlepszego oprogramowania ArcadiaTermo. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową przy sprzedaży lub wynajmie wynika z prawa polskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Nasze Usługi:

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny jest używany na potrzeby termomodernizacyjne nie ocieplonych istniejących budynków prywatnych osób lub instytucji publicznych. Zadaniem audytu energetycznego jest wyznaczenie wszystkich możliwych sposobów zmniejszenia (min. 25%) strat energii potrzebnej do ogrzewania i przygotowania w ciepłej wody użytkowej w budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku czyli charakterystyka energetyczna budynków to dokument w którym osoba uprawniona na etapie projektu budowlanego nowo powstającego, przebudowywanego lub dobudowywanego budynku ma zaprojektować wszystkie przegrody zewnętrzne budynku oraz urządzenia uczestniczące w procesie ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej tak aby spełniały aktualnie obowiązujące wymagania techniczne. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku razem z projektem budowlanym jest wymagana przy staraniu się o pozwolenie na budowę.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej według ustawy o efektywności energetycznej to dokument analizujący stan urządzeń lub instalacji biorącej udział w procesie energetycznym badanego obiektu. Zużycie energii przez ten obiekt oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków

Kontrola systemów ogrzewania oraz chłodzenia budynków jest wymieniona w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 która wprowadza obowiązek kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynku. Obowiązek ten ciążący na zarządcy lub właścicielu budynku którzy to zobowiązani są poddać budynki w czasie ich użytkowania okresowym kontrolom systemów ogrzewania i systemów chłodzenia (klimatyzacje).

Termografia czyli badania termowizyjne

Termografia czyli badania termowizyjne wykonujemy profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi, dzięki badaniom termowizyjnym możemy sprawdzić m.in.: stan przegród zewnętrznych pod względem budowlanym i energetycznym z lokalizacją mostków termicznych. Dzięki temu baniu możemy wykryć: pęknięcia ścian, nieprawidłowe osadzenie okien i drzwi, nieprawidłowe wykonania dociepleń zewnętrznych i wewnętrznych rur instalacji centralnego ogrzewania.

Zainteresowany współpracą?

Zapraszam do kontaktu lub możesz śledzić naszą działalność na portalach społecznościowych.

 • Adres:

  Św. Leonarda 65
  32-700 Bochnia
  Małopolska
  Polska
 • Telefon

  787583988
 • Email

  oleksudol@gmail.com